2.4- Estou preinscrito en varios cursos, teño que repetir a proba de acceso para cada un?

Se estás inscrito en varios cursos e queres simplificar a proba de acceso, convén contactar co centro e explicarnos o teu caso para facer unha proposta adecuada.

Normalmente será suficiente con facer unha entrevista (non valen as dos anos pasados, realizamos unha entrevista por curso); se xa pasou un certo tempo dende a entrevista, podemos revisala e modificar os datos que cambiaran.

Será preciso repetir a proba escrita, xa que é diferente para cada especialidade, pero poderán facerse varias probas xuntas para evitar desprazamentos.

Social Media Widget Powered by Acurax Web Development Company
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Instagram