3.1- Que tipo de diploma me dan? É oficial?

Toda a formación impartida no centro está encadrada no rango de formación non regrada, é dicir, é unha formación que non da lugar a un certificado académico, pero que acredita ós alumnos que a cursan cun Certificado de Participación con aproveitamento expedido polo Centro Tecnológico del Mar – Fundación CETMAR , no que figuran os contidos do curso, a súa duración e as datas de impartición.

Os alumnos dos cursos da área de redes que obteñan o certificado de aproveitamento poderán solicitar a expedición do Certificado de Profesionalidade de Confección e Mantemento de Artes e Aparellos expedido pola Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Social Media Icons Powered by Acurax Web Design Company
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Instagram