Outra formación na área de composites

Modelado manual, sistema de infusión e baleiro para a elaboración de pezas para embarcacións marítimas

HORAS:

600 HORAS

OBXECTIVO:

Modelar e laminar o poliéster reforzado con fibra de vidro para a fabricación de pezas para a construción naval, aplicando diferentes técnicas de contramolde, infusión e baleiro nas devanditas pezas e cumprindo a normativa sobre prevención de riscos laborais, calidade e protección ambiental

MÓDULOS:

Módulo 1: Prevención de riscos laborais.
Módulo 2: Materias primas de polímeros termoestables e proceso de catalizado.
Módulo 3: Elaboración de planos e ensamblaxes para a construcción de embarcacións.
Módulo 4: Maquinaria e útiles de traballo empregados na manipulación do poliéster reforzado con fibra de vidro.
Módulo 5: Construcción de moldes de poliéster.
Módulo 6: Sistema de infusión para a fabricación de pezas de poliéster reforzado con fibra de vidro.
Módulo 7: Sistema de baleiro para a fabricación de pezas de poliéster reforzado con fibra de vidro.


Curso mixto: Reparacións polivalentes en embarcacións pneumáticas e de poliéster

HORAS

300 HORAS

OBXECTIVO:

Efectuar operacións de reparación e mantemento en embarcacións pneumáticas e en equipamentos e cascos fabricados en poliéster e cumprindo a normativa aplicable de prevención de riscos laborais, de calidade e protección medioambiental.

MÓDULOS:

Módulo 1: Prevención de riscos laborais, xeral do espazo de traballo, específico e para a especialidade.
Módulo 2: Conceptos básicos de materias primas en polímeros termoestables.
Módulo 3: Maquinaria e ferramentas básicas para traballar con polímeros.
Módulo 4: Aplicación dos distintos tipos de pastas
Módulo 5: Acabados e acabados para cascos de embarcacións semirríxidas.
Módulo 6: Planificación e control do traballo nun taller de reparación de embarcacións semirríxidas.
Módulo 7: Fabricación de laminados plásticos para a reparación dos cascos das embarcacións semirríxidas.
Módulo 8:
 Introdución a materiais e ferramentas para reparacións pneumáticas.
Módulo 9: Características e tipos de flotadores en embarcacións neumáticas.
Módulo 10: Identificación básica de avarías en embarcacións semirríxidas.
Módulo 11: Tipos de válvulas empregadas en embarcacións neumáticas. Montaxe e desmontaxe.
Módulo 12:
 Coñecementos básicos de encolado e comprobación de materiais pneumáticos
Módulo 13: O casco das embarcacións semirríxidas. Conceptos básicos sobre a unión de pelotas aos cascos.