Outros cursos na área de madeira


Construcción en madeira de embarcacións menores

HORAS:

600 HORAS

OBXECTIVO:

Ao remate do curso, os alumnos saberán aplicar as operacións necesarias para a construción de pequenas embarcacións en madeira, empregando diferentes técnicas e cumprindo a normativa sobre prevención de riscos laborais, calidade e protección ambiental.

MÓDULOS:

Módulo 1: Prevención de riscos laborais.
Módulo 2: Maquinaria e ferramentas empregadas en carpintería naval.
Módulo 3: Materias primas empregadas na construción naval en madeira.
Módulo 4: O proxecto de construción en madeira dunha embarcación menor.
Módulo 5: Tipos de técnicas de construción en madeira para unha embarcación menor.
Módulo 6: Plan de traballo de carpintaría naval.
Módulo 7: Fabricación de embarcacións menores en madeira.


Elaboración e instalación de cubertas de madeira en embarcacións menores

HORAS:

300 HORAS

OBXECTIVO:

Ao remate do curso, os alumnos poderán elaborar e instalar cubertas de madeira a partir dos plans de distribución de diferentes tipos de embarcacións, cumprindo a normativa sobre prevención de riscos laborais, calidade e protección ambiental.

MÓDULOS:

Módulo 1: Prevención de riscos laborais.
Módulo 2: Tipos de madeira e os seus tratamentos para a elaboración de cubertas.
Módulo 3: Maquinaria para traballar a madeira empregada na elaboración e instalación de cubertas.
Módulo 4: Elaboración de patróns de cubertas de madeira.
Módulo 5: Tipos de cubertas de madeira.
Módulo 6: Instalación de cubertas de madeira en embarcacións menores.