Outros cursos na área de Velería e pneumáticas


Reparación de embarcacións pneumáticas

HORAS

300 HORAS

OBXECTIVO:

Efectuar operacións de reparación e mantemento en embarcacións pneumáticas, identificando as diferentes técnicas utilizadas e cumprindo coa normativa aplicable de prevención de riscos laborais, calidade e protección medioambiental.

MÓDULOS:

Módulo 1: Prevención de riscos laborais.
Módulo 2: Descripción das embarcacións pneumáticas.
Módulo 3: Materiais e ferramentas utilizados nas reparacións pneumáticas.
Módulo 4: Técnicas de reparación de embarcacións pneumáticas.
Módulo 5: Tipos de válvulas empregadas en embarcacións pneumáticas.
Módulo 6: Tipos de colas de pegado para materiais pneumáticos.
Módulo 7: Tipos de piso empregados nas embarcacións pneumáticas.
Módulo 8: Unións de balones e cascos en embarcacións semirríxidas.
Módulo 9: Acastillaxe de embarcacións pneumáticas.


Curso mixto: Reparacións polivalentes en embarcacións pneumáticas e de poliéster

HORAS

300 HORAS

OBXECTIVO:

Efectuar operacións de reparación e mantemento en embarcacións pneumáticas e en equipamentos e cascos fabricados en poliéster e cumprindo a normativa aplicable de prevención de riscos laborais, de calidade e protección medioambiental.

MÓDULOS:

Módulo 1: Prevención de riscos laborais, xeral do espazo de traballo, específico e para a especialidade.
Módulo 2: Conceptos básicos de materias primas en polímeros termoestables.
Módulo 3: Maquinaria e ferramentas básicas para traballar con polímeros.
Módulo 4: Aplicación dos distintos tipos de pastas
Módulo 5: Acabados e acabados para cascos de embarcacións semirríxidas.
Módulo 6: Planificación e control do traballo nun taller de reparación de embarcacións semirríxidas.
Módulo 7: Fabricación de laminados plásticos para a reparación dos cascos das embarcacións semirríxidas.
Módulo 8:
Introdución a materiais e ferramentas para reparacións pneumáticas.
Módulo 9: Características e tipos de flotadores en embarcacións neumáticas.
Módulo 10: Identificación básica de avarías en embarcacións semirríxidas.
Módulo 11: Tipos de válvulas empregadas en embarcacións neumáticas. Montaxe e desmontaxe.
Módulo 12:
Coñecementos básicos de encolado e comprobación de materiais pneumáticos
Módulo 13: O casco das embarcacións semirríxidas. Conceptos básicos sobre a unión de pelotas aos cascos.