1.1- Canto custan os cursos?

Os cursos son totalmente gratuítos para os alumnos, xa que están cofinanciados polo Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e a Consellería do Mar da Xunta de Galicia.