1.2- Reciben os alumnos axudas para desprazamento?

Ningún dos cursos ofrecidos inclúe axudas para desprazamentos para asistir ao Centro de Formación, nin outro tipo de achega económica ós alumnos.

No caso de realizarse saídas prácticas que requiran desprazamentos fóra do Centro, ou ben se disporá dun medio de transporte común, ou ben se aboarán os custes correspondentes aos alumnos que tivesen que utilizar o seu propio vehículo.