Madeira

Galicia é actualmente a rexión de Europa cunha maior densidade de carpintarías de ribeira en activo: vinte estaleiros que constitúen a Asociación Galega de Carpintarías de Ribeira (AGALCARI); esta industria da servizo a unha importante flota profesional de pesca e acuicultura construída en madeira que require mantemento e renovacións; tamén responde á crecente demanda de embarcacións tradicionais, á paulatina entrada no sector da náutica de lecer e á constante necesidade de carpinteiros navais para cubertas, sobrestruturas e modelos.

De todos os materiais de construción naval, a madeira é o máis ecolóxico por excelencia: provén da natureza e unha vez finalizada a súa vida útil, volve a ela sen apenas alterar o medio; o consumo enerxético no ciclo global construtivo desde que é árbore ata transformarse en embarcación é mínimo. Por todo isto, a construción en madeira ten un mínimo impacto ambiental, cun efecto chamado “secuestro do carbono”. 

En Europa, durante os últimos anos, comezaron a xurdir movementos de promoción da madeira como materia prima baseados nas súas bondades ecolóxicas, así coma nas vantaxes do seu comportamento no mar. Proxectos europeos como NEA ( Náutica Espacio Atlántico), DORNA (Desenvolvemento Organizado e sostible de Recursos no Noroeste Atlántico), ou WOOBTA (WOOden Boatbuilders Training Association), contaron coa implicación de organizacións de España (moi especialmente Galicia), Francia, Reino Unido, Inglaterra, Irlanda, Portugal, Suecia e Noruega entre outros. Estas iniciativas buscan, así mesmo, fomentar a xestión sostible das explotacións forestais e o uso de especies locais, a través dunha adecuada certificación da orixe da cadea de custodia.

A utilización da madeira aplicando técnicas mixtas e de combinación con outros materiais (epoxi, resinas e acabados base auga, etc.), está dando como resultado embarcacións profesionais optimizadas tecnicamente para o seu uso na industria auxiliar de acuicultura e de pesca artesanal; empréganse técnicas respectuosas coas formas e métodos de construción  tradicionais e que xeran o seu propio nicho de traballo coas necesarias actividades de  reparacións.

Neste contexto, a formación é unha das claves para a revitalización e apuntalamento desta actividade de claro carácter artesán/industrial que demanda persoal altamente cualificado no traballo coa madeira.

Próximamente abriremos o prazo de incripcións nos cursos desta especialidade. De momento, podes manifestar o teu interese nesta área a través deste formulario.

Formulario de manifestación de interese

 

 

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Google Plus