MADEIRA

INNOVACIÓN EN MADEIRA. AUTOCONSTRUCIÓN

HORAS:

350 HORAS

Inicio: 01/09/2021

Fin: 15/12/2021


OBXECTIVO:

Ao remate do curso o alumnado estará capacitado para a elaboración de embarcacións menores de madeira utilizando as técnicas de autoconstrución, facendo especial fincapé nas normas de calidade, seguridade e saúde laboral


MÓDULOS:

MÓDULO 1: Prevención de riscos laborais

MÓDULO 2: Interpretación de planos de montaxe.

MÓDULO 3: Elaboración de modelos

MÓDULO 4: Sistemas de moldes a utilizar.

MÓDULO 5: Sistemas de traballo en autoconstrucción.

MÓDULO 6: Maquinaria e ferramentas

MÓDULO 7:  Materias primasDe todos os materiais de construción naval, a madeira é o máis ecolóxico por excelencia: provén da natureza e unha vez finalizada a súa vida útil, volve a ela sen apenas alterar o medio; o consumo enerxético no ciclo global construtivo é mínimo. Por todo isto, a construción en madeira é a de menor impacto ambiental, cun efecto chamadosecuestro do carbono”. 

Galicia é actualmente a rexión de Europa cunha maior densidade de carpintarías de ribeira en activo: vinte estaleiros que constitúen a Asociación Galega de Carpintarías de Ribeira (AGALCARI); esta industria da servizo a unha importante frota profesional de pesca e acuicultura construída en madeira que require mantemento e renovacións; tamén responde á crecente demanda de embarcacións tradicionais, á paulatina entrada no sector da náutica de lecer e á constante necesidade de carpinteiros navais para cubertas, sobrestruturas e modelos.

En Europa, durante os últimos anos, comezaron a xurdir movementos de promoción da madeira como materia prima baseados nas súas bondades ecolóxicas, así coma nas vantaxes do seu comportamento no mar. Proxectos europeos como NEA ( Náutica Espacio Atlántico), DORNA (Desenvolvemento Organizado e sostible de Recursos no Noroeste Atlántico), ou WOOBTA (WOOden Boatbuilders Training Association), contaron coa implicación de organizacións de España (moi especialmente Galicia), Francia, Reino Unido, Inglaterra, Irlanda, Portugal, Suecia e Noruega, entre outros. Estas iniciativas buscan tamén fomentar a xestión sostible das explotacións forestais e o uso de especies locais, a través dunha adecuada certificación da orixe da cadea de custodia.

A utilización da madeira aplicando técnicas mixtas e de combinación con outros materiais (epoxi, resinas e acabados base auga, etc.), está dando como resultado embarcacións profesionais optimizadas tecnicamente para o seu uso na industria auxiliar de acuicultura e de pesca artesanal; empréganse técnicas respectuosas coas formas e métodos de construción  tradicionais e que xeran o seu propio nicho de traballo coas necesarias actividades de  reparacións.

Neste contexto, a formación é unha das claves para a revitalización desta actividade que demanda persoal altamente cualificado. Os cursos da área de madeira do Centro de Formación A Aixola abranguen o ensino de técnicas construtivas tradicionais xunto coas novas tecnoloxías e materiais innovadores: sistema “coser e pegar” que permite o emprego de contrachapados para a elaboración de formas planas; laminados de madeira sobre formas non planas co sistema de baleiro; tamén se combina a madeira con outros materiais, realizando revestimento de fibras sobre superficies de madeira, ou empregando cortiza en combinación cos laminados.

 

Social Network Widget by Acurax Small Business Website Designers
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Instagram