Cursos AFD 2023-2024

Xa podes facer a preinscripción para a formación prevista para os cursos de Accións Formativas para Desempregados .

Clica no link do curso para facer a túa preinscripción (sen compromiso).

Se te interesan os cursos, pero non tes a seguridade de cumplir algún dos requisitos, contacta con nos igualmente para verificar o teu caso.

REQUISITOS DOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE

Para acceder ás accións formativas dos certificados de profesionalidade de nivel 2 (como o Certificado de Profesionalidade de Artes e Aparellos), o alumnado deberá estar en posesión, antes de iniciar o curso, de determinadas titulacións mínimas ou ter as competencias clave necesarias, para cursar con aproveitamento a formación correspondente ao certificado de profesionalidade.

Acceso a Nivel 3: Título de Bacharelato. Cumprir o requisito académico de acceso ao ciclo formativo de grao superior: segundo de Bacharelato de calquera modalidade de Bacharelato experimental, Título de Técnico Superior ou Técnico Especialista, Curso de Orientación Universitaria (COU) ou Preuniversitario.


Áreas
Cursos AFD 2023-2024Horas
COMPETENCIAS CLAVE N2Inscripcións ¡NOVAS DATAS!
Comunicación en lingua castelá N2
18/12/2023 a 07/02/2024 (De L-V de 09:00 a 14:00)
Comunicación en lingua galega N2
12/02/2024 a 21/02/2024 (De L-V de 09:00 a 14:00)
Competencia matemática N2
26/02/2024 a 03/04/2024 (De L-V de 09:00 a 14:00)
138

38

138
InstalaciónsOperacións auxiliares de mantemento de elementos estruturais e de recubrimento de superficies de embarcacións deportivas e de recreo (TMVU0210) NIVEL 1
INSCRIPCIÓNS ABERTAS – PRAZAS LIBRES
27/11/2023 a 08/03/2024 (De L-V de 16:00 a 21:00)
298
Formación para o EmpregoHabilitación para a docencia en graos A, B e C do sistema de formación profesional ¡NOVAS DATAS!
(SSCE0110) NIVEL 3
INSCRIPCIÓNS ABERTAS – PRAZAS LIBRES
05/04/2024 na 01/08/2024 (De L-V de 09:00 a 14:00)
330
Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram