4- Cal é o curso que ten maior saída laboral?

Para coñecer o grado de inserción dos alumnos formados no C.F. “A Aixola”, realízase unha enquisa telefónica 6 meses despois da finalización de cada curso.

Nos últimos períodos, (cursos 2014 a 2016), arredor do 80 % dos nosos alumnos estaban en paro ao inicio das súas formacións. O 74 % das persoas contactadas para a enquisa de inserción laboral traballou nalgún momento desde que finalizou curso, e  dentro dese grupo, o 75 % continuaba traballando no momento de realizar a enquisa. Máis de metade dos traballos acadados estaban relacionados coa formación recibida en Aixola.

Unha alta porcentaxe dos alumnos de Aixola deciden seguir formándose: así, máis dun terzo de alumnos de cada curso segue estudando, moitos deles realizando outras formacións en Aixola.

Por ese motivo resulta difícil saber cales serían os cursos de maior saída, pois moitos dos nosos alumnos aumentan as súas oportunidades por realizar diversas formacións en varias áreas.

No período 2014 -2015 foron os cursos das áreas de composites, instalacións eléctricas, e velería e pneumáticas e os que acadaron maiores índices de inserción laboral, por enriba do 80 %. Pero no 2015-2016 foron os das áreas de madeira, redes e composites os que superaron o 80 % de inserción laboral.