6- Como podo solicitar unha visita? Canto duran?

As visitas de grupos ao Centro de Formación A Aixola poderán adaptarse ás necesidades particulares de cada caso. Recibimos habitualmente a centros escolares, centros de formación profesional, delegacións do sector marítimo-pesqueiro doutras rexión e países, así coma outros colectivos con interese na nosa actividade.

A visita tipo dura 1 hora e media; esta duración tamén pode adecuarse aos intereses do grupo.

Se estás interesado en realizar unha visita ao centro, tanto a nivel individual, como en grupo, enche o seguinte formulario e envíe por mail a: formacion@cetmar.org

Impreso de solicitude de visita (GAL)

Impreso de solicitud de visita (ES)

No caso dos colexios e visitas con menores de idade, precisamos este permiso cuberto para poder difundir a actividade:

Autorización fotos de menores