3.1- Que tipo de diploma me dan? É oficial?

Toda a formación impartida no centro está encadrada no rango de formación non regrada, é dicir, é unha formación que non da lugar a un certificado académico, pero que acredita ós alumnos que a cursan cun Certificado de Participación con aproveitamento expedido polo Centro Tecnológico del Mar – Fundación CETMAR , no que figuran os contidos do curso, a súa duración e as datas de impartición.

Os alumnos dos cursos de Confección e Mantemento de Artes e Aparellos, e de Operacións auxiliarias de elementos estructurais e de recubremento de superficies de embarcacións que obteñan o certificado de aproveitamento poderán solicitar a expedición do Certificado de Profesionalidade expedido pola Consellería .

Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook
Twitter
Follow Me
Instagram
Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook
Twitter
Follow Me
Instagram

Follow by Email
Facebook
Twitter
Follow Me
Instagram