5- Teño unha embarcación estragada. O Centro pode reparala ou restaurala?

Aixola non pode facer reparacións para particulares. Todas as colaboracións para a construción, reparación e restauración de embarcacións e equipamentos realízanse con entidades sen ánimo de lucro; deberán destinarse a fins non lucrativos, ademais de resultar acordes ós obxectivos dos cursos.

Existe un protocolo que detalla os criterios que deben cumprir estas colaboracións.

+ Información