Formación 2016-2017

No período 2016-2017, podes participar nos seguintes cursos. Ten en conta que as datas son provisionais, e poden sufrir modificacións.

Todos os cursos son gratuitos.

Podes facer a preinscripción seguindo o link:

CURSO AREA HORAS INICIO FIN
Técnicas innovadoras en composites e madeira MIXTO (POLIÉSTER – MADEIRA) 300 26/10/2016  10/01/2017
Instalación eléctrica naval de barcos de pequeña potencia ELECTRICIDADE 200 29/11/2016 27/01/2017
Composites, modelismo. Modelado manual, infusión e baleiro POLIÉSTER 600 02/01/2017 30/05/2017
Carpintería de ribeira MADEIRA 600 02/01/2017 28/06/2017
Velería e acastillaxe VELERÍA 350 30/01/2017 11/05/2017
Especialista en pp-pe PP-PE 300 01/02/2017 26/04/2017
Mecánica e instalación de motores en embaracacións de baixura MECÁNICA 200 03/04/2017 31/05/2017
Confección e mantemento de artes e aparellos REDES 330 02/03/2017 09/06/2017
PROGRAMA MANTEMAR

Reparacións polivalentes en poliéster

POLIÉSTER 100 30/11/2016 29/12/2016
PROGRAMA MANTEMAR

Reparacións polivalentes en materiais pneumáticos

PNEUMÁTICAS 100 02/11/2016 05/12/2016
PROGRAMA MANTEMAR

Acastillaxe

VELERÍA 100 POR DEFINIR POR DEFINIR
PROGRAMA MANTEMAR

Mecánica de mantemento en motores de embarcacións menores

MECÁNICA 100 23/01/2017 23/02/2017
PROGRAMA MANTEMAR

Mantemento da instalación eléctrica dunha embarcación menor

ELECTRICIDAD 100 27/02/2017 30/03/2017