INSTALACIÓNS (mecánicas e eléctricas)

Curso de Instalación eléctrica naval en barcos de pequena potencia


A frota pesqueira con porto base en Galicia, formada por 4.497 buques de pesca e 1.294 de acuicultura en abril do 2015, é a máis importante de todas as rexións europeas e tamén é a maior do país co sector pesqueiro máis potente da Unión Europea. De feito, Galicia posúe preto do 40 % dos barcos españois. Estes datos reflicten a gran importancia da frota galega no sector pesqueiro comunitario e estatal.

Segundo o Plan Estratéxico da Náutica Recreativa en Galicia 2012-2020, contamos ao largo do noso litoral con 63 instalacións deportivas, 28 concesións ou autorizacións náutico deportivas, 7 instalacións para embarcacións en seco e 9.560 amarres, o que representa un 15,1 % do total peninsular español.

Todo isto danos unha idea do volume de embarcacións de carácter profesional e recreativo que poden precisar mantemento e reparación no noso litoral.

A rotundidade destas cifras explica por si mesma a necesidade de programar cursos de formación que, sen pretender invadir o campo das titulacións regradas, transmitan coñecementos básicos de manexo e mantemento de instalacións sinxelas.

Por outra banda, o carácter eminentemente práctico dos cursos e as ferramentas e materiais empregados neles, fan que, en todas as accións formativas, existan solicitudes de alumnos procedentes do grado medio e superior da formación profesional.

Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram