2.1- Existe algún requisito para inscribirme nos cursos?

Existen dúas modalidades de cursos, con diferentes requisitos, en función de que permitan ou non acadar un certificado de profesionalidade:

  1. CURSOS CON CERTIFICADO DE APROVEITAMENTO (Áreas de composites, madeira, velería e pneumática, instalacións e plásticos): Deberá realizarse unha PREINSCRIPCIÓN a través dos formularios da web. As persoas interesadas deben inscribirse en cada curso, indicando nome, apelidos, correo e teléfono de contacto. Todos os pre-inscritos son convocados telefonicamente (e por correo electrónico, se non atenden o teléfono) unha semana antes da proba de selección.
  2. CURSOS CONDUCENTES A UN CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE (Área de redes): Para acceder a estes cursos, as persoas aspirantes deberán cumprir algún dos requisitos requiridos para a formación conducente aos Certificados de Profesionalidade de nivel 2 e realizar a inscrición a través das oficinas de Emprego de Galicia.

En ambos casos as persoas preinscritas serán convocadas a realizar unha proba de acceso ao curso no que se matricularon.

Se te interesan os cursos, pero non tes a seguridade de cumplir algún dos requisitos, contacta con nos igualmente para verificar o teu caso-